Học tiếng Anh > excuse

excuse

lời xin lỗi, bào chữa; xin lỗi, tha thứ, tha lỗi
« Back to Glossary Index