Học tiếng Anh > exit

exit

lỗi ra, sự đi ra, thoát ra
« Back to Glossary Index