Học tiếng Anh > expected

expected

được chờ đợi, được hy vọng
« Back to Glossary Index