Học tiếng Anh > experienced

experienced

có kinh nghiệm, từng trải, giàu kinh nghiệm
« Back to Glossary Index