Học tiếng Anh > farmer

farmer

nông dân, người chủ trại
« Back to Glossary Index