Học tiếng Anh > farming

farming

công việc trồng trọt, đồng áng
« Back to Glossary Index