Học tiếng Anh > fashionable

fashionable

đúng mốt, hợp thời trang
« Back to Glossary Index