Học tiếng Anh > fault

fault

sự thiết sót, sai sót
« Back to Glossary Index