Học tiếng Anh > favour

favour

thiện ý, sự quý mến; sự đồng ý; sự chiếu cố
« Back to Glossary Index