Học tiếng Anh > favourite

favourite

được ưa thích; người (vật) được ưa thích
« Back to Glossary Index