Học tiếng Anh > feature

feature

nét đặt biệt, điểm đặc trưng; mô tả nét đặc biệt, đặc trưng của…
« Back to Glossary Index