Học tiếng Anh > feeling

feeling

sự cảm thấy, cảm giác
« Back to Glossary Index