Học tiếng Anh > fellow

fellow

anh chàng (đang yêu), đồng chí
« Back to Glossary Index