Học tiếng Anh > foot

foot

chân, bàn chân
« Back to Glossary Index