Học tiếng Anh > forecast

forecast

sự dự đoán, dự báo; dự đoán, dự báo
« Back to Glossary Index