Học tiếng Anh > form

form

hình thể, hình dạng, hình thức; làm thành, được tạo thành
« Back to Glossary Index