Học tiếng Anh > fortune

fortune

sự giàu có, sự thịnh vượng
« Back to Glossary Index