Học tiếng Anh > grateful

grateful

biết ơn, dễ chịu, khoan khoái
« Back to Glossary Index