Học tiếng Anh > green

green

xanh lá cây
« Back to Glossary Index