Học tiếng Anh > ground

ground

mặt đất, đất, bãi đất
« Back to Glossary Index