Học tiếng Anh > grow

grow

mọc, mọc lên
« Back to Glossary Index