Học tiếng Anh > helmet

helmet

mũ sắt của lính
« Back to Glossary Index