Học tiếng Anh > helpful

helpful

có ích; giúp đỡ
« Back to Glossary Index