Học tiếng Anh > highlight

highlight

làm nổi bật, nêu bật; chỗ nổi bật nhất, đẹp, sáng nhất
« Back to Glossary Index