Học tiếng Anh > in honour

in honour

để tỏ lòng tôn kính, trân trọng đối với
« Back to Glossary Index