Học tiếng Anh > injury

injury

sự làm tổn thương, làm hại; điều hại, điều tổn hại
« Back to Glossary Index