Học tiếng Anh > intention

intention

ý định, mục đích
« Back to Glossary Index