Học tiếng Anh > interested

interested

có thích thú, có quan tâm, có chú ý
« Back to Glossary Index