Học tiếng Anh > interruption

interruption

sự gián đoạn, sự ngắt lời
« Back to Glossary Index