Học tiếng Anh > interview

interview

cuộc phỏng vấn, sự gặp mặt; phỏng vấn, nói chuyện riêng
« Back to Glossary Index