Học tiếng Anh > lady

lady

người yêu, vợ, quý bà, tiểu thư
« Back to Glossary Index