Học tiếng Anh > last

last

lầm cuối, sau cùng; người cuối cùng; cuối cùng, rốt hết; kéo dài
« Back to Glossary Index