Học tiếng Anh > make fun of

make fun of

đùa cợt, chế giễu, chế nhạo
« Back to Glossary Index