Học tiếng Anh > melt

melt

tan ra, chảy ra; làm tan chảy ra
« Back to Glossary Index