Học tiếng Anh > mention

mention

kể ra, nói đến, đề cập
« Back to Glossary Index