Học tiếng Anh > mind

mind

tâm trí, tinh thần, trí tuệ; chú ý, để ý, chăm sóc, quan tâm
« Back to Glossary Index