Học tiếng Anh > monitor

monitor

lớp trưởng, màn hình máy tính; nghe, ghi phát thanh, giám sát
« Back to Glossary Index