Học tiếng Anh > most

most

lớn nhất, nhiều nhất; nhất, hơn cả
« Back to Glossary Index