Học tiếng Anh > nail

nail

móng (tay, chân) móng vuốt
« Back to Glossary Index