Học tiếng Anh > natural

natural

(thuộc) tự nhiên, thiên nhiên
« Back to Glossary Index