Học tiếng Anh > neither

neither

không này mà cũng không kia
« Back to Glossary Index