Học tiếng Anh > next

next

sát, gần, bên cạnh; lần sau, tiếp nữa
« Back to Glossary Index