Học tiếng Anh > officer

officer

viên chức, cảnh sát, sĩ quan
« Back to Glossary Index