Học tiếng Anh > once

once

một lần; khi mà, ngay khi, một khi
« Back to Glossary Index