Học tiếng Anh > open

open

mở, ngỏ; mở, bắt đầu, khai mạc
« Back to Glossary Index