Học tiếng Anh > opening

opening

khe hở, lỗ; sự bắt đầu, sự khai mạc, lễ khánh thành
« Back to Glossary Index