Học tiếng Anh > operation

operation

sự hoạt động, quá trình hoạt động
« Back to Glossary Index