Học tiếng Anh > origin

origin

gốc, nguồn gốc, căn nguyên
« Back to Glossary Index