Học tiếng Anh > outside

outside

bề ngoài, bên ngoài; ở ngoài; ngoài
« Back to Glossary Index