Học tiếng Anh > outstanding

outstanding

nổi bật, đáng chú ý; còn tồn lại
« Back to Glossary Index